2000 IIHF Women's World Championship

Player

S/C

Ht.
(cm)

Wt.
(kg)

Birthdate
(m/d/y)

Goaltenders/Gardiennes de but
Huo Lina

R/D

164

70

03/30/73

Jiang Limei

L/G

165

64

09/05/78

Guo Hong

L/G

172

68

05/01/73

Defence/Défense
Wang Ying

L/G

160

65

10/08/81

Sun Lu

L/G

169

60

05/28/83

Lu Yan

L/G

165

60

07/25/72

Chen Jing

L/G

166

68

04/22/71

Wang Wei

L/G

165

72

02/15/77

Guan Weinan

L/G

174

70

10/10/81

Shen Tiantian

L/G

170

70

06/12/82

Li Xuan

L/G

169

68

02/29/72

Forwards/Avants
Liu Hongmei

R/D

162

65

12/27/73

Xu Lei

L/G

166

65

01/26/77

Yang Xiuoqing

L/G

169

80

04/15/75

Sang Hong

R/D

163

59

04/29/74

Hu Chunrong

L/G

171

61

05/11/79

Jin Fengling

L/G

163

54

11/20/82

Zhang Jing

L/G

166

60

03/18/77

Sun Rui

L/G

171

65

05/14/82

Liu Yanhui

L/G

163

60

06/20/82

Feng Chun

R/D

167

67

07/23/82

Ma Xiaojun

R/D

166

65

07/12/78

Wang Linuo

L/G

160

60

08/28/79

Dai Qiuwa

R/W

171

64

08/11/82

Yu Xiaolin

L/G

166

60

05/12/80

Staff/Personnel
Yu Zaizhou Team Leader
Wang Oinghua Deputy Team Leader
Li Shiqiang Manager
Zhang Zhinan Coach
Yao Nafing Coach
Guo Hong Coach
Liang Hong Interpreter
Fan Xiubin Team Doctor
For more information:
Kalli Quinn Director, Female National Teams | Équipes nationales féminines