Formation/Kazakhstan
Goalies/Gardiennes de but
# Player Name
1 Anna Akimbetyeva
31 Kusnezova
33 Natalya Trunova
Skaters/Patineuses
# Player Name
2 Antonida Asonova
3 Piskunova
4 Oksana Taikevich
5 Tatiana Khlyzova
6 Lyubov Vafina
7 Lyubov Alekseyeva
8 Maria Prokopyeva
9 Olga Potapova
10 Yelena Shtelmaister
11 Nadezhda Losyeva
12 Viktoria Adyyeva
13 Oksana Sokolova
14 Dinara Dikambaeva
15 Pavlova
16 Olga Konysheva
17 Olga Kryukova
19 Natalya Yakovchuk
21 Viktoria Sazonova
23 Yelena Maltseva
27 Svetlana Maltseva
28 Svetlana Echtchenko
29 Svetlana Vassina
30 Yulyia Solovyeva
34 Skripnikova
35 Nugmanova
44 Senchenko
45 Kuanysheva

Head coach: Alexander Maltsev