Profil de L'Équipe
Japon
No Joueur Naissance Ville d'origine/Pays
Gardiens de but
17 Makoto Majima 08/24/1971 Nagano, JPN
21 Shinobu Fukushima 12/14/1956 Shizuoka, JPN
39 Mitsuru  Nagase 01/23/1976 Hokkaido, JPN
Défense
10 Takayuki Endo 03/19/1978 Saitama, JPN
24 Satoru Sudo 10/23/1970 Hokkaido, JPN
25 Eiji Misawa 02/22/1973 Hokkaido, JPN
Avants
13 Mamoru Yoshikawa 02/18/1970 Nagano, JPN
16 Taimei Shiba 10/22/1971 Tokyo, JPN
18 Toshiyuki Nakamura 03/08/1969 Nagano, JPN
27 Mikio Annaka 08/15/1971 Tokyo, JPN
29 Tomohiko Maruo 03/07/1968 Hyogo, JPN
32 Daisuke Uehara 12/27/1981 Nagano, JPN
33 Atsuya Yaguchi 11/27/1976 Nagano, JPN
55 Kazuhiro Takahashi 12/04/1978 Tokyo, JPN
59 Noritaka Ito 05/29/1983 Hokkaido, JPN
96 Masaharu Kumagai 02/06/1975 Nagano, JPN
98 Yoshihiro Shioya 01/19/1989 Nagano, JPN
No Ligue Saison GP Wins Losses Ties Otw Otl
1 Championnat mondial de hockey sur luge de l'IPC 2012 SHWC 5 2 3 0 0 0