Rosters - Russie

Russie

1 Nikita Vdovenko
30 Andrei Medvedev
3 Igor Kyazev
4 Vladimir Korsunov
5 Alexandre Frantsouzov
8 Victor Outchevatov
2 Maxim Kondratiev
7 Artem Temavski
9 Renat Mamachev
25 Leonid Zhvatchkin
16 Stanislav Pupyrev
17 Ilya Kovalchuk
20 Timofei Shishkanov
15 Yuri Trubachev
19 Alexander Blokhin
27 Konstantin Mikhailov
19 Alexei Kigorodov
18 Alexander Poloushin
29 Stanislav Tchistov
28 Evgueni Artioukhin
21 Oleg Minakov
23 Vladislav Evseev
Gardien
Gardien
Défense
Défense
Défense
Défense
Défense
Défense
Défense
Défense
Avanceur
Avanceur
Avanceur
Avanceur
Avanceur
Avanceur
Avanceur
Avanceur
Avanceur
Avanceur
Avanceur
Avanceur
Entraineur chef
Entraineur adjoint
Entraineur adjoint
Docteur
Physiotherapist
Attatche du Presse
Vladimir Plyushchev
Victor Bogatyrev
Serguei Guersonski
Dmitri Bogdashevskiy
Alexander Arefiev
Vassily Kanashenok


Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
Rob Litwinski Manager, Domestic Events