Rosters - Russia

Team Russia's Roster

1 Nikita Vdovenko
30 Andrei Medvedev
3 Igor Kyazev
4 Vladimir Korsunov
5 Alexandre Frantsouzov
8 Victor Outchevatov
2 Maxim Kondratiev
7 Artem Temavski
9 Renat Mamachev
25 Leonid Zhvatchkin
16 Stanislav Pupyrev
17 Ilya Kovalchuk
20 Timofei Shishkanov
15 Yuri Trubachev
19 Alexander Blokhin
27 Konstantin Mikhailov
19 Alexei Kigorodov
18 Alexander Poloushin
23 Stanislav Tchistov
26 Evgueni Artioukhin
21 Oleg Minakov
29 Vladislav Evseev
Goalie
Goalie
Defence
Defence
Defence
Defence
Defence
Defence
Defence
Defence
Forward
Forward
Forward
Forward
Forward
Forward
Forward
Forward
Forward
Forward
Forward
Forward
Head Coach
Coach
Coach
Doctor
Physiotherapist
Press Attatche
Vladimir Plyushchev
Victor Bogatyrev
Serguei Guersonski
Dmitri Bogdashevskiy
Alexander Arefiev
Vassily Kanashenok