Team Profile
Japan
# Player Birthdate Hometown/Country
Goaltenders
17 Makoto  Majima 08/24/1971 Nagano, JPN
21 Shinobu Fukushima 12/14/1956 Shizuoka, JPN
Defense
16 Taimei Shiba 10/22/1971 Tokyo, JPN
18 Toshiyuki  Nakamura 03/08/1969 Nagano, JPN
24 Satoru Sudo 10/23/1970 Hokkaido, JPN
29 Tomohiko Maruo 03/07/1968 Hyogo, JPN
Forwards
13 Mamoru  Yoshikawa 02/18/1970 Nagano, JPN
25 Eiji  Misawa 02/22/1973 Hokkaido, JPN
27 Mikio Annaka 08/15/1971 Tokyo, JPN
32 Daisuke  Uehara 12/27/1981 Nagano, JPN
33 Atsuya  Yaguchi 11/27/1976 Nagano, JPN
55 Kazuhiro  Takahashi 12/04/1978 Tokyo, JPN
93 Masaru Sugiura 06/17/1977 Tokyo, JPN
94 Susumu Hirose 12/23/1971 Hokkaido, JPN
96 Masaharu Kumagai 02/06/1975 Nagano, JPN
98 Yoshihiro Shioya 01/19/1989 Nagano, JPN